Kategoria Ogłoszenia

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu Połączenia

W związku z zamiarem połączenia spółki Selena Industrial Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (spółka przejmująca”) ze spółką: Carina Silicones  sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach (spółka przejmowana), Zarządy ww. łączących się Spółek, działając na podstawie art. 498 i n. Kodeksu spółek…